Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1- 2020 Nákup IKT 2020 8 448.00 s DPH 10.12.2020 14.12.2020 22.12.2020 10.12.2020 Základná škola Gemerská 2 10.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-5-2018 Oprava povrchu terasy, chodby pod terasou, omietok v kuchyni a sanácia priestorov školskej kuchyne 27 250,00 bez DPH 11.07.2018 18.07.2018 24.08.2018 11.07.2018 Základná škola Gemerská 2 11.07.2018
Zmluva 226012014 zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP s DPH 13.01.2014 EkoOil - Slovakia s. r. o. 13.01.2014
Faktúra 211/20 hovory 1,00 s DPH 25.09.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020 02.10.2020
Faktúra 203/20 komunálny odpad 2 566,67 s DPH 01.10.2020 Mesto Košice Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020 02.10.2020
Faktúra 219/20 krájacie kotúče ŠJ 319,51 s DPH 02.10.2020 Gastrosalon SK, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 02.10.2020 02.10.2020
Objednávka 75/2020 krájacie kotúče ŠJ 319,51 s DPH 02.10.2020 Gastrosalon SK, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 02.10.2020
Faktúra 218/20 príspevok na stravné 170,62 s DPH 30.09.2020 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.09.2020 02.10.2020
Faktúra 216/20 réžia ŠJ 1 077,60 s DPH 30.09.2020 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.09.2020 02.10.2020
Faktúra 215/20 činnosť technika BOZP a PO 180,00 s DPH 30.09.2020 Filip Šamaj Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020 02.10.2020
Faktúra 213/20 licencia 18,00 s DPH 28.09.2020 Komensky s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020 02.10.2020
Faktúra 212/20 hovory 40,00 s DPH 25.09.2020 Orange Slovensko, a.s. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020 02.10.2020
Faktúra 210/20 stoly a stoličky 3 172.58 s DPH 32/2020 25.09.2020 Školex, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020 02.10.2020
Faktúra 220/20 aktualizácia programu ŠJ4 48,00 s DPH 02.10.2020 SOFT-GL s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.10.2020 08.10.2020
Faktúra 209/20 ŠVP ubytovanie 788,00 s DPH 23.09.2020 Detská rekreácia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.09.2020 02.10.2020
Faktúra 208/20 ŠVP ubytovanie, strava 3 400,00 s DPH 23.09.2020 Detská rekreácia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.09.2020 02.10.2020
Faktúra 217/20 tlačivá 124,09 s DPH 30.09.2020 ŠEVT , a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 01.10.2020 02.10.2020
Objednávka 69/2020 kancelárske potreby 83,30 s DPH 25.09.2020 Papier Servis, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 30.09.2020
Faktúra 214/20 papierové servítky a utierky, antibakteriálny gél 236,40 s DPH 68/2020 29.09.2020 Belt Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.09.2020 30.09.2020
Objednávka 68/2020 dezinfekčné prostriedky 236,40 s DPH 25.09.2020 Belt Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.06.2020 28.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6107