Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2018_MPC_EONE_038 o dodávke didaktických prostriedkov English One bezodplatne s DPH 13.03.2018 Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Štefan Koľ Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.04.2018
Faktúra 1190387 nákup IKT 9 263.40 s DPH 59/2019 25.11.2019 Avalon IT s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 25.11.2019 02.12.2019
Zmluva 2/2019 Rekonštrukcia strechy 59 999,09 s DPH 06.09.2019 Peter Jakab Jak - stav Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.09.2019
Faktúra 51/24 tepelná energia 3/23 9 871,90 s DPH 39/22/2016 09.04.2024 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 88/23 tepelná energia 4/2023 9 814,85 s DPH 39/22/2016 04.05.2023 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.05.2023 18.05.2023
Zmluva 8-2014-ŠJ rámcová dohoda - Hrubé potraviny 9 796,92 bez DPH 02.09.2014 BESSTER s. r. o. 04.09.2014
Objednávka 64/2018 vybavenie počítačovej miestnosti 9 446,47 s DPH 10.12.2018 SINO s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 10.12.2018
Faktúra 2018121 vybavenie PC učebne 9 446,47 s DPH 64/2018 11.12.2018 SINO s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra 52019P réžia ŠJ 942.- s DPH 28.05.2019 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.05.2019 03.06.2019
Objednávka 132/2023 školský rozhlas, systém kontroly vstupu 9 349,16 s DPH 27.11.2023 Alarmtel SK, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.12.2023 01.12.2023
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1-2018 Nákup pre ŠJ - zemiaky 9292.80/48mesiacov s DPH 22.10.2018 26.10.2018 22.10.2018 Základná škola Gemerská 2 22.10.2018
Faktúra 317950958 výťah - kapitálové výdavky 54 000,00 s DPH 15.12.2016 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava 26.01.2017
Objednávka 59/2019 informačno-komunikačné technológie 9 263,40 s DPH 14.11.2019 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.11.2019
Faktúra 184/21 nákup IT techniky 8 817.80 s DPH 52/2021 18.08.2021 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.08.2021 26.08.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO-1- 2020 Nákup IKT 2020 8 448.00 s DPH 10.12.2020 14.12.2020 22.12.2020 10.12.2020 Základná škola Gemerská 2 10.12.2020
Objednávka 52/2021 dataprojektor, interaktívna tabuľa s príslušenstvom 8 817,81 s DPH 22.07.2021 Avalon IT, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.07.2021
Faktúra 355/20 nábytok 8 784,00 s DPH 104/2020 23.12.2020 Konimpex, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 23.12.2020 29.12.2020
Objednávka 104/2020 školský a kancelársky nábytok 8 784,00 s DPH 19.11.2020 Konimpex, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 20.11.2020
Faktúra 215/21 maľovanie triedy, kuchyňa, jedáleň 8 608,56 bez DPH 16.09.2021 Peter Auer Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 19.10.2021 19.10.2021
Objednávka 133/2020 VO-Nákup IKT 2020 8 358,14 s DPH 15.12.2020 Avalon IT, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6107